Lämpimästi tervetuloa Eläinlääkäri Noora Sjögrenin kotisivuille!

Keskityn työssäni potilaiden multimodaaliseen kivunhoitoon, eli siihen, että eläimen kipua hoidetaan mahdollisimman tehokkaasti yhdistämällä lääkkeitä ja lääkkettömiä kipua hoitavia menetelmiä. Lääkkeettömänä kivunhoidon menetelmänä käytän eläinlääkinnällistä neula-, sähkö- ja laserakupunktiota.

Olen perehtynyt myös lemmikkien kliiniseen ravitsemukseen, ja ravitsemuksella pystytään usein vaikuttamaan myös kipupotilaan elämänlaatuun parantavasti - esimerkiksi ylipainoiselle nivelrikkoa sairastavalle potilaalle tasapainoitetun laihdutusruokavalion suunnittelu sekä painonhallintaohjelman tekeminen ja seuranta ovat ensimmäinen askel kohti kokonaisvaltaista hoitoa. Ravitsemuksella pystytään sekä ennaltaehkäisemään että hoitamaan lemmikin sairauksia, tukemaan sairaan lemmikin vointia ja parantamaan elämänlaatua.

Vastaanotollani onnistuvat akupunktion ja ravitsemuskäyntien lisäksi peruseläinlääkintään liittyvät kiireettömät toimenpiteet rauhallisesti, sekä potilasta että omistajaa kuunnellen.

Teen potilastyötä Tampereen Ruotulassa yhteistyössä Inuvet eläinklinikan kanssa. Ajanvaraus sähköpostitse osoitteessa elainlaakari@elainlaakarinoora.fi, Inuvet eläinklinikan ajavarauksen kautta (https://www.inuvet.fi/ajanvaraus/) ja puhelimitse Inuvet eläinklikan puhelinnumerosta 0400 854 343.

Vastaanottotoiminnassa huomioidaan THL:n ja TTL:n antamat hygieniaohjeet liittyen koronavirukseen.