Lemmikin ruokinnalla ja ruokavaliolla on suuri merkitys lemmikin terveyteen - oikea ruokinta ja ravitsemus ovat osa lemmikin hyvinvointia.

Ruokaan ja ravintoon liittyviä mielipiteitä on yhtä monta kuin on ihmisiäkin. Törmään päivittäin työssäni erilaisiin mielipiteisiin ja asenteisiin liittyen lemmikin ruokintaan. Jokaisella ihmisellä on oikeutettu mielipide ja asenne ruokaan – sekä omaan että lemmikin. Ongelmia kuitenkin tulee, jos lemmikki ruokitaan yksilölle sopimattomasti, ja esimerkiksi omistajan omat mieltymykset ja mielipiteet vaikuttavat ruokavalioon eläinlajin huomioon ottaen väärällä tavalla. Ruokinta ei saa aiheuttaa lemmikin sairastumista vääränlaisen tai yksilölle sopimattoman ruokavalion takia.

Lemmikkien ruokintakäytännöt ovat tällä hetkellä suuressa murroksessa, ja kentällä törmää päivittäin erilaisiin ruokintakäytäntöihin.

Ravinto ei saa aiheuttaa lemmikin sairastumista: esimerkiksi liiallinen rasvan käyttö ruokinnassa saattaa aiheuttaa haimatulehduksen, liiallinen luiden käyttö ruokinnassa luu-ummetus-, vierasesine- ja hammasvaurioriskin terveellekin eläimelle jne. Raakaruokinnassa tulee ehdottomasti ottaa huomioon ruokinnan hygienia, eläinten ja ihmisten yhteinen terveys, sekä mahdolliset patogeeniset eli tautia aiheuttavat mikrobit, loiset sekä moniresistentit bakteerit.

Ravintoaineiltaan, hiven- ja kivennäisaineiltaan sekä vitamiineiltaan tasapainottamaton ruokavalio on lemmikille suuri ongelma. Kun puhutaan sairaiden lemmikkien ruokinnasta, on oikean, eläinlääkärin tekemän diagnoosin saaminen lemmikille ehdottoman tärkeää.


Alalle tarvitaan eläinravitsemuksen ammattilaisia

Tutkijoiden ja eläinalan ammattilaisten tehtävä on tuottaa puolueetonta ja laadukasta tietoa kaikista lemmikeille soveltuvista erilaisista ruokintavaihtoehdoista. Eläinravitsemuksen ammattilaiset – mm. yliopistokoulutuksen saaneet agronomit ja ruokintaan perehtyneet eläinlääkärit – ovat tulevaisuudessakin ne henkilöt, joiden puoleen omistajien on tärkeää kääntyä lemmikkien ruokintaan liittyvissä asioissa.

Ravitsemuksen ymmärtäminen vaatii paljon kouluttautumista, opiskelua, tiedon soveltamista ja myös nöyryyttä oppia jatkuvasti uutta. Vankkaa ja laadukasta, oikeaa tietoa eläinten perusfysiologiasta, genetiikasta, ravintoaineista, raaka-aineista ja rehuteknologiasta, aineenvaihdunnasta ja sairauksista tulee olla, että voi ymmärtää laaja-alaisesti ravitsemusta.

Yhtä ainoaa oikeaa tapaa ruokkia lemmikkiä ei ole, sillä jokainen eläin on yksilö, ja eläimen elämässä tapahtuu jatkuvia muutoksia. Sairaan lemmikin ruokinnan suunnittelun ja toteutuksen tulee tapahtua eläinlääkärin valvonnassa, ja potilaan kannalta parhaita tuloksia saadaan, kun ruokinta on tasapainotettu ja laskettu yksilöllisesti sopivaksi. Tämä voi vaatia pitkääkin hoitosuhdetta, ja omistajalle on tärkeää löytää luotettava ja osaava alan ammattilainen, jonka puoleen kääntyä muutosten edessä.

Syyt ravitsemusongelmien taustalla pyritään selvittämään mahdollisimman tarkasti ja lemmikin sairaudet otetaan huomioon ruokintasuunnitelmassa. Omistajan, ja tarvittaessa myös lemmikin oman eläinlääkärin, kanssa ollaan yhteydessä käynnin jälkeen aina kun tarve vaatii, ja lemmikin vointia seurataan tarkasti – erityisesti, jos kyseessä on sairas eläin. Omistajalta saadun palautteen avulla ruokintasuunnitelmaa muutetaan tarvittaessa, joten yhteydenpito ja hoitosuhde jatkuu pitkästi vielä käynnin jälkeen. Oikeastaan todellinen työ alkaa jo ennen, kuin lemmikki on käynyt vastaanotolla - ruokapäiväkirjan tarkastelulla. Kun noin tunnin mittainen käynti klinikalla on saatu päätökseen, alkaa varsinainen ruokavalion suunnittelu, joka vie aikaa useita työtunteja. Yhteistyö kollegoiden kanssa, myös kansainvälisten, on ratkaiseva osa työtä, jossa tutkimustietoa tulee jatkuvasti lisää ja on tärkeää olla tietoinen uusimmistakin tutkimustuloksista.