LEMMIKKIEN RUOKINTA,  RAVITSEMUSNEUVONTA & RUOKINTAKLINIKKA

Lemmikin ruokinnalla ja ruokavaliolla on suuri merkitys lemmikin terveyteen – oikea ruokinta ja ravitsemus ovat suuressa osassa lemmikin hyvinvointia.

Ravinto ei saa aiheuttaa lemmikin sairastumista: esimerkiksi liiallinen rasvan käyttö ruokinnassa saattaa aiheuttaa haimatulehduksen, luiden käyttö ruokinnassa luu-ummetus-, vierasesine- ja hammasvaurioriskin terveellekin eläimelle jne.

Kotiruokavalio ja raakaruokinta

Ravintoaineiltaan, hiven- ja kivennäisaineiltaan sekä vitamiineiltaan tasapainottamaton ruokavalio on lemmikille suuri ongelma. Kun puhutaan sairaiden lemmikkien ruokinnasta, on oikean, eläinlääkärin tekemän diagnoosin saaminen lemmikille ehdottoman tärkeää.

Raakaruokinnassa tulee ehdottomasti ottaa huomioon ruokinnan hygienia, eläinten ja ihmisten yhteinen terveys, sekä mahdolliset patogeeniset eli tautia aiheuttavat mikrobit, loiset sekä moniresistentit bakteerit.

Alalle tarvitaan eläinravitsemuksen ammattilaisia

Tutkijoiden ja eläinalan ammattilaisten tehtävä on tuottaa puolueetonta ja laadukasta tietoa kaikista lemmikeille soveltuvista erilaisista ruokintavaihtoehdoista. Eläinravitsemuksen ammattilaiset – mm. yliopistokoulutuksen saaneet agronomit ja ruokintaan perehtyneet eläinlääkärit – ovat tulevaisuudessakin ne henkilöt, joiden puoleen omistajien on tärkeää kääntyä lemmikkien ruokintaan liittyvissä asioissa.

Ravitsemuksen ymmärtäminen vaatii paljon kouluttautumista, opiskelua, tiedon soveltamista ja myös nöyryyttä oppia jatkuvasti uutta. Vankkaa ja laadukasta, oikeaa tietoa eläinten perusfysiologiasta, genetiikasta, ravintoaineista, raaka-aineista ja rehuteknologiasta, aineenvaihdunnasta ja sairauksista tulee olla, että voi ymmärtää laaja-alaisesti ravitsemusta.

Syyt ravitsemusongelmien taustalla pyritään selvittämään mahdollisimman tarkasti ja lemmikin sairaudet otetaan huomioon ruokintasuunnitelmassa.

Sairaan lemmikin ruokinnan suunnittelun ja toteutuksen tulee tapahtua eläinlääkärin valvonnassa, ja potilaan kannalta parhaita tuloksia saadaan, kun ruokinta on tasapainotettu ja laskettu yksilöllisesti sopivaksi.

Tämä voi vaatia pitkääkin hoitosuhdetta, ja omistajalle on tärkeää löytää luotettava ja osaava alan ammattilainen, jonka puoleen kääntyä muutosten edessä.

Yhtä ainoaa oikeaa tapaa ruokkia lemmikkiä ei ole, sillä jokainen eläin on yksilö, ja eläimen elämässä tapahtuu jatkuvia muutoksia.

Omistajan, ja tarvittaessa myös lemmikin oman eläinlääkärin, kanssa ollaan yhteydessä käynnin jälkeen aina kun tarve vaatii, ja lemmikin vointia seurataan tarkasti – erityisesti, jos kyseessä on sairas eläin.

Omistajalta saadun palautteen avulla ruokintasuunnitelmaa muutetaan tarvittaessa, joten yhteydenpito ja hoitosuhde jatkuu pitkästi vielä käynnin jälkeen. Oikeastaan todellinen työ alkaa jo ennen kuin lemmikki on käynyt vastaanotolla – ruokapäiväkirjan tarkastelulla.

Kun käynti klinikalla tai etäyhteydellä on saatu päätökseen, alkaa varsinainen ruokavalion suunnittelu.

RAVITSEMUSNEUVONTA & RUOKINTAKLINIKKA

Ravitsemusneuvontakäynti tapahtuu vastaanotolla paikanpäällä klinikalla, tai jos potilas on oman eläinlääkärin säännöllisessä hoidossa ja kontrollissa, ravitsemusneuvonta voidaan tehdä myös etävastaanottona. 

Ennen ravitsemusneuvontakäyntiä omistajan on hyvä pitää päiväkirjaa lemmikin ruokavaliosta – ohjeet päiväkirjan täyttämiseen saat aikaa varatessa. Ruokinnan suunnittelu ja tarkastelu alkaa siis jo ennen käyntiä.

Vastaanottokäynnille on hyvä valmistautua keräämällä mahdollisimman tarkka historia lemmikin ruokinnasta, käytössä olleista ruokavalioista ja raaka-aineista/rehuista sekä mahdollisista potilaan diagnooseista, hoidoista ja lääkityksistä.

Käynnin jälkeen teen ruokintalaskelman lemmikin tarvitsemista ravintoaineista, energiasta ja suojaravinteista juuri sen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti huomoiden lemmikin erityistarpeet ja sairaudet, ja teen lemmikille yksilöllisen ruokintasuunnitelman. Suunnitelma toimitetaan omistajalle sähköpostitse.

Jokainen lemmikki on yksilö, eivätkä kaikki ruokintamallit ja/tai raaka-aineet sovi kaikille. Lemmikin mahdollinen sairaus vaikuttaa ruokintasuunnitelman tekoon merkittävästi – esimerkiksi lääkkeiden ja ravinnon interaktiot eli yhteisvaikutukset tulee ottaa huomioon ruokintatekniikan suunnittelussa.

Tästä syystä sairaan lemmikin ravitsemuksellisen tukihoidon suunnitteleminen kuuluu eläinlääkärille – yhteistyössä alan asiallisen ja riittävän koulutuksen saaneiden ammattilaisten kanssa.

Lemmikin mahdolliset sairaudet, rajoitteet, aktiivisuus ja elämäntilanne – myös omistajien osalta – otetaan aina huomioon.

Tarvittaessa potilaalle tehdään vastaanotolla laajempia tutkimuksia, tai lähetän potilaan laajempiin jatkotutkimuksiin ennen lopullisen ruokavalion suunnittelua.

Potilaalle saatetaan joutua tekemään muutamia ruokavaliota ennen toimivan ja yksilölle sopivan ruokavalion löytymistä. Tästä syystä on tärkeää, että hoitosuhde on tiivis ja omistaja on yhteydessä, jos ongelmia esiintyy. Näin pääsen tarttumaan tilanteeseen mahdollisimman nopeasti.

Jos potilas tulee lähetteellä toiselta eläinlääkäriltä, hoituvat perussairauteen liittyvät kontrollit lähettävän eläinlääkärin luona. Lähettävä eläinlääkäri saa halutessaan tiedon potilaan käynnistä ravitsemusneuvonnassa.


Ravitsemusneuvonnan & ruokintaklinikkapalvelun hinta

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. Lisätietoa annetaan sähköpostitse.

 

Ruokintasuunnitelma sairaalle lemmikille 350 €

 • vastaanotto/etävastaanottokäynti 30 min
 • ruokintasuunnitelma ja sen muokkaaminen – yhteydenpito sähköpostitse
 • kontrollikäynti/etäkontrollikäynti 30 min, 2 kk kuluessa 1. käynnistä

 

Laihdutusohjelma ylipainoiselle lemmikille 350 €

 • vastaanotto/etävastaanottokäynti 30 min
 • laihdutusohjelma, laihtumisen seuranta ja tuki tavoitepainon saavuttamiseen asti
 • kontrollikäynti/etäkontrollikäynti 30 min
 • painonhallintaohjelma tavoitepainon saavuttamisen jälkeen

 

Koiranpennun kasvukäyrä 50 €

 

Terveen lemmikin ruokintasuunnitelma 250 €

 • metsästyskoiran ruokintasuunnitelma
 • urheilevan koiran ruokintasuunnitelma
 • ruokintasuunnitelma eri fysiologisissa tiloissa (tiineys, imetys, kasvu)
 • nykyisen ruokavalion tarkistus ja muutosehdotukset tarvittaessa

 

Ruokintasuunnitelman päivitys 2 kk jälkeen etävastaanotolla, puhelimitse tai sähköpostitse 30 €/15 min 6 kk sisällä 1. käynnistä.