Mitä akupunktio on - yksinkertaistettuna?

Akupunktio on tuhansia vuosia vanha, maailmalla jatkuvasti kasvava hoitomuoto eläinlääketieteenkin parissa, ja tarjoaa täydentävän hoitomuodon ja lisän perinteiseen länsimaiseen eläinlääketieteeseen. Akupunktiota on tieteellisesti tutkittu jo suhteellisen paljon, mutta tutkimusten laatu on vaihtelevaa. Akupunktion vaikutuksia pystytään nykyään kuitenkin selittämään varsin tarkasti länsimaisen lääketieteen ja muun muassa neurologian keinoin. Kliiniset tutkimustulokset sekä humaani- että eläinpuolella puhuvat akupunktiohoidon puolesta useiden ongelmien ja sairauksien hoidossa, mutta laadukasta tutkimustietoa tarvitaan jatkuvasti lisää. Akupunktiota voidaan käyttää lähes kaikkien sairauksien ja tilojen hoitomuotona yhdessä peruseläinlääketieteen kanssa.

Akupunktio toimii useiden eri mekanismien avulla ja vaikuttaa elimistön normaaleihin fysiologisiin prosesseihin muun muassa "hermostollisen muokkauksen", neuromodulaation, kautta.

Erilaiset akupunktiopisteet elimistön eri kohdissa ovat suuressa osassa akupunktiohoidossa. Suuri osa näistä pisteistä sijaitsee pienten ja hieman suurempienkin verisuonten, hiusverisuoniverkostojen, hermojen ja lihasten kiinnityskohtien lähistöllä antaen akupunktiopisteille usein suhteellisen selkeät ja eläimen anatomiaan perustuvat kohdat elimistössä. Näitä pisteitä stimuloimalla aiheutetaan elimistössä hienon hieno reaktio, josta stimulaatio kulkeutuu sähköisesti hermosäikeitä pitkin elimistön hermokeskuksiin - yksinkertaistetusti selitettynä

Akupunktio vaikuttaa eläimen elimistössä paikallisesti ja systeemisesti, eli koko eläimeen. Akupunktiolla voidaan usein helpottaa mm. paikallista akuuttia kipua, vähentää lihasjännitystä, laukaista lihasspasmeja ja trigger-pisteitä, helpottaa kroonista pitkään jatkunutta kipua, vaikuttaa ja tasapainottaa elimistön omaa hormonituotantoa ja vaikuttaa kokonaisuudessaan hermoston toimintaan. Akupunktiossa käytetään - hauskasti ilmaistuna - hyväksi eläimen "omaa sisäistä apteekkia" - ilman sivuvaikutuksia.

Yhä enenevässä määrin akupunktiota käytetään maailmalla täydentävänä lääketieteellisenä hoitomuotona yhdessä peruseläinlääketieteen, lääkitysten, ravitsemuksen, lisäravinteiden ja esimerkiksi fysioterapian ja muiden kuntoutusmuotojen kanssa, ja on erinomainen hoitomuoto esimerkiksi erilaisten leikkauksien jälkeisessä kuntoutuksessa.

Akupunktiolla ei voida hoitaa kaikkia sairauksia tai elimistön häiriötiloja, mutta oikein ja hyvin tehtynä akupunktio on usein erittäin toimiva hoitomuoto ja hyvä lisä perushoitoon. Akupunktio voidaan varsin menestyksekkäästi yhdistää lähes kaikkiin peruseläinlääketieteellisiin toimenpiteisiin ja hoitoihin, ja se sopii hoitomuodoksi kaikille eläinlajeille käärmeistä nautoihin ja pienmärehtijöihin, linnuista laamoihin ja hevosiin.

© Eläinlääkäri Noora Sjögren