Minkälaisia sairauksia ja ongelmia akupunktiolla voidaan hoitaa?

Akupunktiota tutkitaan myös eläinlääkinnän puolella jatkuvasti enemmän, ja tutkimukseen perustuvaa tietoa on suhteelisen hyvin saatavilla - vuosi vuodelta enemmän.

Esimerkkejä sairauksista ja tiloista, joita akupunktiolla voidaan hoitaa (yhdistelmänä lääkityksen ja peruseläinlääketieteen kanssa, lääkemäärää hoitovasteen mukaan mahdollisesti vähentäen tai joissain tilanteissa yksin akupunktiolla):

  • krooninen kipu (spondyloosi, nivelrikko...), esim. kipupotilaat, jotka eivät pysty käyttämään kipulääkkeitä sivuvaikutusten tai perussairauden takia.
  • välilevyongelmat, jotka on päädytty hoitamaan konservatiivisesti ilman kirurgiaa
  • osa neurologisista puutoksista ja lihasatrofia
  • kuntoutus ja tukihoito kirurgisten toimenpiteiden jälkeen
  • haavat, ihovauriot
  • osaa iho-ongelmista
  • osaa ruoansulatuskanavan ongelmista
  • osaa lisääntymiseen liittyvistä ongelmista (mm. valeraskaus, pitkittynyt kiima, impotenssi)
  • osaa endokrinologisista ongelmista
Humaanipuolella Maailman terveysjärjestö (WHO) tunnustaa lääketieteellisen akupunktion hoitomuotona, ja sen on todettu auttavan mm. alaselän, niskan, polvien ja hampaiden kiputiloihin, pahoinvointiin, koliikkiin, nivelrikkokipuun, vaihdevuosiin, päänsärkyyn ja migreeniin.

Hoitovaste?

Eläimen hoitovaste riippuu mm. hoidettavasta sairaudesta ja eläinlajista. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien osalta hoitovaste on yleensä erittäin hyvä, ja tutkimusten mukaan noin 75 - 95 % potilaista saa oireisiinsa apua.

Mitä akupunktiohoidossa tapahtuu, miten hoito etenee?

Akupunktiohoito tehdään aina eläimen ehdoilla, ja hoitokertojen kulku saattaa vaihdella huomattavastikin kerrasta toiseen.

Ensimmäisellä kerralla akupunktiokäynti kestää hieman pidempään, noin tunnin, seuraavilla kerroilla 45 minuuttia, riippuen potilaasta. Akupunktiokäynti sisältää ensimmäisellä kerralla potilashistorian ja lääkitysten läpikäymisen. Kuten tavallinen peruskäynti, sisältää akupunktiokäyntikin aina potilaan huolellisen perustutkimuksen (perustutkimus tarkoittaa potilaan tutkimista "nenästä hännänpäähän" ). Myofaskiaalisella, eläimelle kivuttomalla, palpaatiotutkimuksella (lääkinnällisen eläinakupunktion yksi osa-alueista) selvitetään ongelma-alueita normaalin perustutkimuksen ohessa.

Potilaan oireiden syyt on ehdottoman tärkeä selvittää, ja mikäli eläimen tila vaatii laajempia tutkimuksia kuin mihin vastaanottoni/kotikäynti mahdollistaa, suosittelen ennakko- tai jatkotutkimuksia hyvin varustellulla pieneläinklinikalla. Potilaan saama diagnoosi (esimerkiksi röntgenkuvantamisella varmistettu nivelrikko, spondyloosi tmv.) mahdollistaa akupunktiohoidon aloittamisen heti, ja mielelläni hoidankin pitkälle diagnosoituja potilaita.

Vastaanottotilani on rauhallinen taaten rauhallisen ja mahdollisimman mukavan hoitotapahtuman, ja pääsääntöisesti potilaat rentoutuvat hoitotilassa hyvin - kerta kerran jälkeen paremmin. Hoito tapahtuu potilaasta ja potilaan koosta riippuen huopien tai peittojen päällä joko hoitopöydällä tai lattialla.

Käytän akupunktiohoidossa hoidettavasta ongelmasta ja potilaasta riippuen erilaisia steriilejä akupunktioneuloja sekä laserakupunktiolaitetta (RJ-laser). Laserakupunktiolaite mahdollistaa akupunktiohoidon myös ilman akupunktioneuloja, ja sopii erityisen hyvin kissapotilaiden ja neuloja pelkäävien hevosten hoitoon. Käytössäni on myös sähköakupunktiolaite, jossa akupunktioneuloihin yhdistetään matalataajuinen, hoitoa tehostava, sähkövirta. Akupunktioneulojen vaikutusaika riippuu hoidettavasta eläinlajista, hoidettavasta ongelmasta, hoidettavasta kohdasta ja valittavista akupunktiopisteistä. Yleensä vaikutusaika on 10-30 minuuttia, linnuilla ja matelijoilla neuloja pidetään lyhempiä aikoja (5-10 min).

Akupunktiohoidot aloitetaan yleensä kolmen - neljän hoitokerran sarjoissa, jolloin hoitoja annetaan noin viikon välein (USA:ssa suositaan alkua, jossa hoitokertoja on hieman enemmän, yleensä 4-6), ja suosittelenkin kaikille potilaille kolmen hoitokerran sarjaa. Kolmen hoitokerran jälkeen eläimen hoitovaste on yleensä selvillä, ja käyntiväliä harvennetaan. Hyvin akupunktiohoitoon vastaavan potilaan kanssa päästään yleensä 3-6 kk (sairaudesta ja ongelmasta riippuen) pituiseen hoitoväliin. Potilasta hoidetaan kuitenkin vain, jos akupunktiohoitoon havaitaan selvä vaste muutaman ensimmäisen kerran jälkeen, ja potilaan oireet helpottavat. Jos selvää vastetta akupunktiohoitoon ei havaita, hoitoja on yleensä turha jatkaa.

Korvaus vakuutuksen kautta?:

Osa vakuutusyhtiöistä korvaa nykyään eläinlääkärin sairauden hoitoon antaman akupunktiohoidon. Ota selvää asiasta omasta vakuutusyhtiöstäsi.

© Eläinlääkäri Noora Sjögren