Mitä tulee ottaa huomioon, kun koiralle tehdään kotiruokavaliota?

Lemmikin ruuan valinta

Lemmikkien inhimillistäminen länsimaissa on lisääntynyt. Ihmiset tekevät lemmikkien ruokintaan liittyviä päätöksiä monesti omiin uskomuksiinsa perustuen, ja myös ihmisen oma ruokavalio voi vaikuttaa lemmikin ruokavalion valintaan. Myös poliittiset, ekologiset, kulttuurilliset ja uskonnolliset näkökulmat saattavat vaikuttaa perheen lemmikin ruokintaan ja ruuan valintaan.

Trendit vaikuttavat myös lemmikkien ruokintaan

Ihmispuolen trendit tulevat hieman viiveellä myös lemmikkien ruokintaan, ja esimerkiksi kasvisruokavalion suosio alkaa nyt näkyä maailmalla myös lemmikkien ravitsemuksessa.  Jos ihminen on itse esimerkiksi kasvissyöjä tai noudattaa vähähiilihydraattista ruokavaliota, hän miettii myös lemmikkinsä ruokintaa suurella todennäköisyydellä oman ruokavalionsa. Ihmisen muutkin ajatukset ja uskomukset liittyen omaan ruokavalioon ja ravitsemukseen vaikuttavat helposti koirankin ruuan valintaan – vaikka kyseessä on eri eläinlaji kuin omistaja.

 

Kotiruokavalio – haastava rakennettava

Yhdysvaltalaisessa yliopistossa tehtiin vuonna 2013 tutkimus (University of California, Davis School of Veterinary Medicine: tutkimus ”Homemade dog food recipes can be a risky business, study finds” (15.07.2013)) liittyen koirien kotiruokavalioihin. Tutkimuksessa analysoitiin yli 200 erilaista koirien kotiruokareseptiä internetistä ja erilaisista alan kirjoista – 95 % resepteistä, eli lähes kaikki, oli sellaisia, joista puuttui ainakin yksi välttämätön ravintoaine. 84 %:sta resepteistä puuttui useita välttämättömiä ravintoaineita. Tämäkin tutkimus kertoo siitä, että tasapainoisen kotiruuan tekeminen koiralle on haastavaa, mutta ei toki mahdotonta.

Ihmiset haluavat valmistaa lemmikeilleen itse kotiruokaa

Koirien kotiruokavaliot ja koirille ruuan valmistaminen ovat maailmanlaajuisesti yleisiä, ja trendi vaikuttaa olevan kasvava. Monet omistajat haluavatkin tehdä itse ainakin osan koiran ruuasta, ja yhdistää kotiruuan teolliseen täysravintoon tai muuhun ruokaan. Kotiruoka käsitteenä on hyvin laaja, ja voi käsittää monenlaisia variaatioita ruokavalioista, kuten kypsennettyä tai osittain kypsennettyä ruokaa, kokonaan raakaa tai osittain raakaa ruokaa, ja koostua mitä moninaisimmista erilaisista raaka-aineista. Kotiruokavaliota koostettaessa on äärettömän tärkeää ja koiran terveyden kannalta merkittävää, että käytettävät raaka-aineet ovat koiralle vaarattomia eivätkä aiheuta esimerkiksi myrkytystä, hammasvaurioita, suolitukosta, mikrobiologista vaaraa koiralle tai perheen ihmisille.

Kotiruuan tekemisellä ja tarjoamisella voidaan osoittaa kiintymystä ja rakkautta lemmikkiä kohtaan – joskus sairaalle lemmikille sopii ainoastaan kotona tehty, ravitsemukseen perehtyneen eläinlääkärin tarkasti rakentama ja yksilöllisesti räätälöity ruokavalio. Kotiruokavalion koostamisessa tulee kuitenkin olla tarkka. Jos omistaja haluaa valmistaa koiralleen kotiruokaa, on ruokinnan laskeminen kaikkien tarvittavien ravintoaineiden suhteen avainasemassa. Yleisimpiä syitä rakentaa koiralle kotiruokavalio ovat ruoka-aineyliherkkyydet, useampia sairauksia yhtä aikaa sairastavat koirat sekä se, että teollisesti valmistettu ruoka ei jostain syystä koiralle sovi.

Kotiruokavalio tulee aina tasapainottaa ja täydentää

Kotiruokavalio tulee aina tasapainottaa eli täydentää kivennäisten ja vitamiinien osalta, ja lisäykset tulee laskea sekä ali- että yliruokinnan välttämiseksi. Ajatus siitä, että koira luonnollisesti osaisi itse valita sille tarvittavat ravintoaineet, ei johda tasapainoiseen ravitsemukseen.

 

Miten kotiruokavalio tasapainotetaan?

Tasapainotetussa ruokavaliossa on ravitsemussuositusten mukaiset määrät proteiinia, rasvaa ja kuituja, ja ruokavalio on tasapainotettu vitamiinien, kivennäisten, rasvahappojen ja aminohappojen suhteen. Kotiruokavalion täydentämiseen on olemassa laadukkaita erillisiä valmisteita, joita käyttämällä ruokavalio saadaan tasapainotettua. Kokonaisten raaka-aineiden, kuten esimerkiksi maksan, luiden tai sisäelinten käyttöä ruokavaliossa ei voi suositella käytettäväksi kotiruokavalion täydentämiseen, sillä näiden raaka-aineiden vitamiini- ja/tai kivennäisainesisällöstä ei ole varmuutta. Näin ollen ruokavaliota ei pystytä varmuudella laskemaan, eikä varmistumaan sen tasapainoisuudesta.

Ruokavalion koostaminen vaatii aikaa ja osaamista

Ruokavalion koostaminen vaatii runsaasti aikaa sekä riittävän osaamisen niin ruokavalion toimivuuden, mutta jo pelkästään koiran lihavuuskunnon ja energiantarpeen arvioinninkin suhteen. Varsinkin kasvavat koiranpennut on syytä ruokkia tasapainotetulla ravinnolla, joko kasvun vaiheeseen suunnitellulla täysravinnolla tai ruokintalaskelman perusteella tehdyllä kotiruualla. Pennun kasvun aikana tapahtunut sekä yli- että aliruokinta useiden ravintoaineiden, kivennäisten ja vitamiinien osalta tulee ilmi suhteellisen nopeasti.

 

Tarvitseeko kotiruokavaliolla olevan koiran käydä useammin eläinlääkärissä?

Jokaisen kotiruokavaliota noudattavan potilaan on suositeltavaa käydä eläinlääkärin tarkastuksessa pari kertaa vuodessa. Jos koira on sairas, kontrollit suunnitellaan sairauden hoidon ja kontrollitarpeen mukaan. Kontrollikäynneillä varmistetaan, että omistaja on pysynyt tehdyssä ruokintasuunnitelmassa ja koira on saanut kaikki ruokavalioon suunnitellut raaka-aineet ja lisäykset, eikä omistaja ole itsenäisesti lisännyt ruokintaan mitään tai jättänyt ruokinnasta jotain pois. Näin vältytään ravintoaineiden, kivennäisaineiden ja vitamiinien ali- ja yliannostukselta, koiran sopivasta energiansaannista varmistutaan, ja koira punnitaan ja sille tehdään kuntoluokitus.

© Eläinlääkäri Noora Oy