Ennen ravitsemusneuvontakäyntiä omistaja pitää päiväkirjaa lemmikin ruokavaliosta - ohjeet päiväkirjan täyttämiseen saat ennen käyntiä sähköpostitse. Ruokinnan suunnittelu ja tarkastelu alkaa siis jo ennen ensimmäistä käyntiä klinikalla.

Klinikkakäynnillä potilaalle tehdään eläinlääkärin toimesta kliininen perustutkimus, arvioidaan kuntoluokka ja lihaskunto, ja omistajaa haastatellaan huolellisesti - vastaanottoaika kestää noin yhden tunnin. Voit valmistautua vastaanotolle keräämällä mahdollisimman tarkan historian lemmikin ruokinnasta, eri ruokavalioista ja raaka-aineista/rehuista sekä mahdollisista diagnooseista, hoidoista ja lääkityksistä.

Käytän ruokinnan suunnittelussa apuna erilaisia apuvälineitä, mm. kahden saksalaisen eläinlääkärin kehittämää Diet Check © -ohjelmistoa. Ohjelmaan päivitetään säännöllisesti uudet ruokintanormit ja rehutiedot, jotka vaikuttavat ruokinnan suunniteluun. Ohjelmiston avulla teen laskelman lemmikin tarvitsemista ravintoaineista, energiasta ja suojaravinteista juuri sen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja teen lemmikille yksilöllisen ruokintasuunnitelman.

Jokainen lemmikki on yksilö, eivätkä kaikki ruokintamallit ja/tai raaka-aineet sovi kaikille. Lemmikin mahdollinen sairaus vaikuttaa ruokintasuunnitelman tekoon merkittävästi - esimerkiksi lääkkeiden ja ravinnon interaktiot eli yhteisvaikutukset tulee ottaa huomioon ruokintatekniikan suunnittelussa. Tästä syystä sairaan lemmikin ravitsemuksellisen tukihoidon suunnitteleminen kuuluu eläinlääkärille - yhteistyössä alan asiallisen ja riittävän koulutuksen saaneiden ammattilaisten kanssa.

Lemmikin mahdolliset sairaudet, rajoitteet, aktiivisuus ja elämäntilanne – myös omistajien osalta - otetaan aina huomioon. Tarvittaessa potilaalle tehdään vastaanotolla laajempia tutkimuksia, tai lähetän potilaan laajempiin jatkotutkimuksiin ennen lopullisen ruokavalion suunnittelua.

Potilaalle saatetaan joutua tekemään muutamia ruokavaliota ennen toimivan ja yksilölle sopivan ruokavalion löytymistä. Tästä syystä on tärkeää, että hoitosuhde on tiivis ja omistaja on yhteydessä, jos ongelmia esiintyy. Näin pääsen tarttumaan tilanteeseen mahdollisimman nopeasti.

Jos potilas tulee lähetteellä toiselta eläinlääkäriltä, hoituvat perussairauteen liittyvät kontrollit lähettävän eläinlääkärin luona. Lähettävä eläinlääkäri saa halutessaan tiedon potilaan käynnistä ravitsemusneuvonnassa.


Yhteistyössä: