ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN AKUPUNKTIO

Mitä akupunktio on – yksinkertaistettuna?

Akupunktio on tuhansia vuosia vanha, maailmalla jatkuvasti kasvava hoitomuoto eläinlääketieteenkin parissa, ja tarjoaa täydentävän hoitomuodon ja lisän perinteiseen länsimaiseen eläinlääketieteeseen.

Akupunktiota on tieteellisesti tutkittu jo suhteellisen paljon, mutta tutkimusten laatu on vaihtelevaa. Akupunktion vaikutuksia pystytään nykyään kuitenkin selittämään varsin tarkasti länsimaisen lääketieteen ja muun muassa neurologian keinoin.

Kliiniset tutkimustulokset sekä humaani- että eläinpuolella puhuvat akupunktiohoidon puolesta useiden ongelmien ja sairauksien hoidossa, mutta laadukasta tutkimustietoa tarvitaan jatkuvasti lisää.

Akupunktiota voidaan käyttää lähes kaikkien sairauksien ja tilojen hoitomuotona yhdessä peruseläinlääketieteen kanssa.

Akupunktio toimii useiden eri mekanismien avulla ja vaikuttaa elimistön normaaleihin fysiologisiin prosesseihin muun muassa ”hermostollisen muokkauksen”, neuromodulaation, kautta. 

Erilaiset akupunktiopisteet elimistön eri kohdissa ovat suuressa osassa akupunktiohoidossa. Suuri osa näistä pisteistä sijaitsee pienten ja hieman suurempienkin verisuonten, hiusverisuoniverkostojen, hermojen ja lihasten kiinnityskohtien lähistöllä antaen akupunktiopisteille usein suhteellisen selkeät ja eläimen anatomiaan perustuvat kohdat elimistössä.

Näitä pisteitä stimuloimalla aiheutetaan elimistössä hienon hieno reaktio, josta stimulaatio kulkeutuu sähköisesti hermosäikeitä pitkin elimistön hermokeskuksiin – yksinkertaistetusti selitettynä 

Akupunktio vaikuttaa eläimen elimistössä paikallisesti ja systeemisesti, eli koko eläimeen.

Akupunktiolla voidaan usein helpottaa mm. paikallista akuuttia kipua, vähentää lihasjännitystä, laukaista lihasspasmeja ja trigger-pisteitä, helpottaa kroonista pitkään jatkunutta kipua, vaikuttaa ja tasapainottaa elimistön omaa hormonituotantoa ja vaikuttaa kokonaisuudessaan hermoston toimintaan.

Akupunktiossa käytetään – hauskasti ilmaistuna – hyväksi eläimen ”omaa sisäistä apteekkia” – ilman sivuvaikutuksia.

Yhä enenevässä määrin akupunktiota käytetään maailmalla täydentävänä lääketieteellisenä hoitomuotona yhdessä peruseläinlääketieteen, lääkitysten, ravitsemuksen, lisäravinteiden ja esimerkiksi fysioterapian ja muiden kuntoutusmuotojen kanssa, ja on erinomainen hoitomuoto esimerkiksi erilaisten leikkauksien jälkeisessä kuntoutuksessa. 

Akupunktiolla ei voida hoitaa kaikkia sairauksia tai elimistön häiriötiloja, mutta oikein ja hyvin tehtynä akupunktio on usein erittäin toimiva hoitomuoto ja hyvä lisä perushoitoon.

Akupunktio voidaan varsin menestyksekkäästi yhdistää lähes kaikkiin peruseläinlääketieteellisiin toimenpiteisiin ja hoitoihin, ja se sopii hoitomuodoksi kaikille eläinlajeille käärmeistä nautoihin ja pienmärehtijöihin, linnuista laamoihin ja hevosiin.

Akupunktiokoulutuksen saaneen eläinlääkärin antamana akupunktiohoito on potilaalle turvallinenhoitovaihtoehto lemmikin multimodaalisessa kivunhoidossa. 

Miksi eläinlääkinnällinen akupunktio?

Opiskeluaikanani suoritin osan klinikkaharjoitteluistani CSU:n eläinsairaalassa Coloradossa Yhdysvalloissa, ja harjoittelun aikana törmäsin useaan otteeseen siihen, että eläinlääkärit käyttivät akupunktiota mm. kipu- ja sairaalapotilaille.

Lähdin etsimään tietoa ja opetusta akupunktiosta, ja lopulta päädyin suorittamaan CSU:n (Colorado State University) ja CVMA:n (Colorado Veterinary Medical Association) kanssa yhteistyössä järjestettävän MAV (Medical Acupuncture for Veterinarians) -eläinlääkäreille tarkoitetun eläinlääketieteellisen akupunktion tutkinnon.

Sain koulutuksen jälkeen cVMA-tittelin (certified Veterinary Medical Acupuncturist) ensimmäisenä eläinlääkärinä Skandinaviassa vuonna 2015. Koulutuksen opinnot tukeutuivat vahvasti näyttöön perustuvaan eläinlääketieteeseen. 

Minkälaisia sairauksia ja ongelmia akupunktiolla voidaan hoitaa?

Akupunktiota tutkitaan myös eläinlääkinnän puolella jatkuvasti enemmän, ja tutkimukseen perustuvaa tietoa on suhteelisen hyvin saatavilla – vuosi vuodelta enemmän. 

Esimerkkejä sairauksista ja tiloista, joita akupunktiolla voidaan hoitaa (yhdistelmänä lääkityksen ja peruseläinlääketieteen kanssa, lääkemäärää hoitovasteen mukaan mahdollisesti vähentäen tai joissain tilanteissa yksin akupunktiolla):

  • Krooninen kipu (spondyloosi, nivelrikko…), esim. kipupotilaat, jotka eivät pysty käyttämään kipulääkkeitä sivuvaikutusten tai perussairauden takia.
  • Välilevyongelmat, jotka on päädytty hoitamaan konservatiivisesti ilman kirurgiaa
  • Osa neurologisista puutoksista ja lihasatrofia
  • Kuntoutus ja tukihoito kirurgisten toimenpiteiden jälkeen
  • Haavat, ihovauriot
  • Joitakin iho-ongelmia
  • Joitakin ruoansulatuskanavan ongelmia
  • Joitakin lisääntymiseen liittyviä ongelmia (mm. valeraskaus, pitkittynyt kiima, impotenssi)
  • Joitakin endokrinologisia ongelmia

Humaanipuolella Maailman terveysjärjestö (WHO) tunnustaa lääketieteellisen akupunktion hoitomuotona, ja sen on todettu auttavan mm. alaselän, niskan, polvien ja hampaiden kiputiloihin, pahoinvointiin, koliikkiin, nivelrikkokipuun, vaihdevuosiin, päänsärkyyn ja migreeniin.

Hoitovaste?

Eläimen hoitovaste riippuu mm. hoidettavasta sairaudesta ja eläinlajista. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien osalta hoitovaste on yleensä erittäin hyvä, ja tutkimusten mukaan noin 75 – 95 % potilaista saa oireisiinsa apua. 

Mitä akupunktiohoidossa tapahtuu, miten hoito etenee?

Akupunktiohoito tehdään aina eläimen ehdoilla, ja hoitokertojen kulku saattaa vaihdella huomattavastikin kerrasta toiseen.

Ensimmäisellä kerralla akupunktiokäynti kestää hieman pidempään, noin tunnin, seuraavilla kerroilla 45 minuuttia, riippuen potilaasta.

Akupunktiokäynti sisältää ensimmäisellä kerralla potilashistorian ja lääkitysten läpikäymisen. Kuten tavallinen peruskäynti, sisältää akupunktiokäyntikin aina potilaan huolellisen perustutkimuksen (perustutkimus tarkoittaa potilaan tutkimista ”nenästä hännänpäähän” ).

Myofaskiaalisella, eläimelle kivuttomalla, palpaatiotutkimuksella (lääkinnällisen eläinakupunktion yksi osa-alueista) selvitetään ongelma-alueita normaalin perustutkimuksen ohessa. 

Potilaan oireiden syyt on ehdottoman tärkeä selvittää, ja mikäli eläimen tila vaatii laajempia tutkimuksia kuin mihin vastaanottoni/kotikäynti mahdollistaa, suosittelen ennakko- tai jatkotutkimuksia hyvin varustellulla pieneläinklinikalla.

Potilaan saama diagnoosi (esimerkiksi röntgenkuvantamisella varmistettu nivelrikko, spondyloosi tmv.) mahdollistaa akupunktiohoidon aloittamisen heti, ja mielelläni hoidankin pitkälle diagnosoituja potilaita. 

Vastaanotto on rauhallinen tapahtuma, ja pääsääntöisesti potilaat rentoutuvat hyvin – kerta kerran jälkeen paremmin. Hoito tapahtuu potilaasta ja potilaan koosta riippuen huopien tai peittojen päällä joko hoitopöydällä tai lattialla. 

Käytän akupunktiohoidossa hoidettavasta ongelmasta ja potilaasta riippuen erilaisia steriilejä akupunktioneuloja sekä laserakupunktiolaitetta (RJ-laser) ja PCLAC-tekniikkaa. Teen lisäksi kultahippuakupunktiohoitoja (gold bead implantation acupuncture), jonka vaikutus on potilaasta riippuen yleensä muutamia vuosia. Laserakupunktiolaite mahdollistaa akupunktiohoidon myös ilman akupunktioneuloja, ja sopii erityisen hyvin esimerkiksi kissapotilaiden ja neuloja pelkäävien hevosten hoitoon. Käytössäni on myös sähköakupunktiolaite, jossa akupunktioneuloihin yhdistetään matalataajuinen, hoitoa tehostava, sähkövirta.

Akupunktioneulojen vaikutusaika riippuu hoidettavasta eläinlajista, hoidettavasta ongelmasta, hoidettavasta kohdasta ja valittavista akupunktiopisteistä. Yleensä vaikutusaika on 10-30 minuuttia, linnuilla ja matelijoilla neuloja pidetään lyhempiä aikoja (5-10 min). 

Akupunktiohoidot aloitetaan yleensä kolmen – neljän hoitokerran sarjoissa, jolloin hoitoja annetaan noin viikon välein (USA:ssa suositaan alkua, jossa hoitokertoja on hieman enemmän, yleensä 4-6), ja suosittelenkin kaikille potilaille kolmen hoitokerran sarjaa.Kolmen hoitokerran jälkeen eläimen hoitovaste on yleensä selvillä, ja käyntiväliä harvennetaan. Hyvin akupunktiohoitoon vastaavan potilaan kanssa päästään yleensä 3-6 kk (sairaudesta ja ongelmasta riippuen) pituiseen hoitoväliin.

Potilasta hoidetaan kuitenkin vain, jos akupunktiohoitoon havaitaan selvä vaste muutaman ensimmäisen kerran jälkeen, ja potilaan oireet helpottavat. Jos selvää vastetta akupunktiohoitoon ei havaita, hoitoja on yleensä turha jatkaa. 

Jos potilaan vaste akupunktiohoitoon on hyvä ja oireet helpottavat merkittävästi, voidaan harkita kultahippuakupunktiota. 

Kultahippuakupunktio (gold bead implantation acupuncture)

Kultahippuakupunktiohoitoa voidaan käyttää potilailla, joiden vaste akupunktiohoitoon on hyvä ja oireet helpottavat merkittävästi. 

Kultahippuakupunktiohoidossa potilas on anestesiassa ja asetan kirurgisesti tarkasti valittuihin akupunktiopisteisiin 24 karaatin kultahippuja. Hippujen määrä vaihtelee potilaan ja hoidettavan sairauden mukaan. Kultahiput vaikuttavat akupunktiopisteissä ja hoitavat akupunktiopisteitä jatkuvasti, yleensä muutamia vuosia. Kun kultahiput on asetettu, potilaalle ei enää jatketa tavallisia akupunktiohoitoja. Joskus potilaat saattavat kuitenkin hyötyä silloin tällöin tehdystä akupunktiohoidosta kultahippuakupunktion lisänä. 

Kultahippuakupunktio on todettu hyväksi hoitomuodoksi erityisesti kroonisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuten nivelrikon ja spondyloosin hoidossa. 

Korvaus vakuutuksen kautta?

Osa vakuutusyhtiöistä korvaa nykyään eläinlääkärin sairauden hoitoon antaman akupunktiohoidon. Ota selvää asiasta omasta vakuutusyhtiöstäsi. 

Lemmikin akupunktiohoidon hinta kotikäynneillä:

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. Lisätietoa ja hinta-arvio annetaan sähköpostitse.

  • 170 € + 1 €/km